THREE C

Creating The Circular Carbon Economy

Seed Coating with Biochar

1,38 miljard hectare in de wereld wordt beschouwd als akkerland waar elk jaar zaden van eenjarige gewassen worden geplant. Dit wordt van oudsher geassocieerd met grondbewerking waarbij koolstof in de bodem vrijkomt en dat schadelijk is voor de bodemstructuur en biologie. Biologische zaadbehandelingen worden gezien als een kans om de nadelige effecten van grondbewerking te herstellen en de overgang naar minder grondbewerkingssystemen te vergemakkelijken met behoud van productiviteit.

De uitdaging is dat biologische zaadbehandelingen zo snel mogelijk vóór het planten van het gewas moeten worden toegepast om ervoor te zorgen dat de microbiologie niet achteruitgaat. Biochar is de thuisbasis voor deze bodemmicrobiologie en dit heeft het potentieel om het verlies van deze toegepaste microbiologie te verminderen en de tijd te verlengen waarin het zaad kan worden behandeld. Dit zou de bruikbaarheid van het toepassen van zaadbehandelingen op de boerderij enorm vergroten.

empty-image.png
empty-image.png