THREE C

Creating The Circular Carbon Economy

Regenwaterafvoerput

Steden hebben door de klimaatverandering te maken met veel piekbuien. Deze piekhoeveelheden kunnen vaak niet tijdig via het riool worden afgevoerd. Daardoor staan straten vaker onder water. Er worden wadi's aangelegd om meer opvangcapaciteit te realiseren. Doordat wadi's gevuld zijn met regenwater dat van de straat komt, raken wadi's vervuild.

Er is een klein prototype ontwikkeld om te kijken of deze put het vervuilde regenwater kan filteren met een biocharfilter. De regenwaterput is gemaakt van PP, een van de duurzamere en gemakkelijk te recyclen kunststof producten. Het filter in de regenwaterput kan gevuld worden met (geactiveerde) kool. Dit filtersysteem kan in de buurt van infiltratievoorzieningen worden geplaatst om regenwater te zuiveren voordat het in de bodem wordt opgenomen.

empty-image.png
empty-image.png
empty-image.png