THREE C

Creating The Circular Carbon Economy

Magnetic Biochar

Hoe schadelijke stoffen uit water te verwijderen met behulp van biochar? De efficiënte scheiding van biochar of andere adsorbentia van de behandelde oplossingen is een uitdaging.

Adsorptie is een veelgebruikte techniek voor het verwijderen van verontreinigende stoffen in vloeibaar of gasvormig afvalwater. Van de voorgestelde adsorberende materialen wordt biochar beschouwd als een goedkoop adsorbens. Magnetische scheidingsmethode is een efficiënte, snelle en goedkope techniek voor het terugwinnen en hergebruiken van adsorbentia uit het medium nadat de adsorptiebehandeling van verontreinigende stoffen is voltooid.

empty-image.png
empty-image.png
empty-image.png